Loonadministratie


 

Wanneer je als ondernemer personeel in dienst neemt, ben je verplicht een loonadministratie op te zetten. De loonadministratie omvat verschillende werkzaamheden. Je kunt zelf bepalen welke werkzaamheden jij zelf wilt verrichten en welke je aan ons wilt uitbesteden. Je kunt er ook voor kiezen om de gehele loonadministratie aan ons uit te besteden.

De loonadministratie omvat onder andere:

  • Arbeidsovereenkomsten opstellen
  • Loonstroken berekenen en opstellen
  • Reiskostenvergoeding
  • WKR verplichting (werkkostenregeling)
  • Bonussen en vergoedingen of verstrekkingen van loon in natura

Elke maand ontvangen wij tijdig de periodieke mutaties van jou. Aan de hand van deze mutaties berekenen wij salarisstroken. Daarna sturen wij jou de gegevens tijdig per e-mail, zodat je deze kunt doormailen naar jouw werknemers. Ook de aangifte loonbelasting mailen wij jou maandelijks tijdig door, voorzien van het te betalen bedrag en een betalingskenmerk. Jaarlijks ontvang je in januari van al jouw medewerkers een jaaropgave met daarop de verwerkingen van het afgelopen jaar.